ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
aracılığı ile kaliteyi olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak görmek ve bu çerçevede ;

 • Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmayı,
 • Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmeyi,
 • Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmayı taahhüt ederiz.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek ve bu çerçevede;

 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,
 • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamayı,
 • Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmayı,
 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermeyi,
 • Sürekli gelişmeyi sağlamayı taahhüt ederiz.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi aracılığıyla; faaliyet gösterdiğimiz her alanda, İş Sağlığı ve Güvenliği birinci önceliğimiz olup üst yönetim de dâhil tüm çalışanlarımızla birlikte güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışıyoruz.
Şirketimiz bu doğrultuda;

Çalışmalarımızın sürekliliği adına, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerimiz ile bütünleşik ve ISO 45001 şartlarını karşılayan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmayı,

 • Yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına uymayı ve yasa gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik hedefleri belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği alanında gerekli eğitimleri almasını sağlayarak gereken bilinç ve kültürü oluşturmayı,
 • Çalışanlarımızın yaptıkları işe uygun araç - gereç ve kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanmalarını sağlamayı,
 • İşyerinde iş kazası ya da meslek hastalığına neden olabilecek etkenleri, etkin bir risk değerlendirme çalışmasıyla önceden tespit edip ortadan kaldırmayı,
 • İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de firmamızın koymuş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin performansını ölçmek ve performans artırıcı çalışmalarla sürekli iyileştirmeyi sağlayarak bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler gözetiminde örnek bir şirket haline gelmeyi, İSG POLİTİKASI olarak belirlemiş ve hedeflemiştir